GEOMETERS

Mireia Andreu
Directora – Stage director

Ruben Ametllé
Vlad Pop
Performers

Jaume Martínez
Music

Duració
1 hour

Production
Barcelona Pensa
Barcelona Philosophy Festival

Performances
MNAC Barcelona, Nov 14, 2016

Obra de teatre a partir de la interpretació del text del Banquet de Plató. A través dels discursos que exposen sis persones durant un banquet (Symposion), el pensador grec desenvolupa la idea de l’amor i com es relaciona amb l’home i la bellesa.
Un espectacle interdisciplinari que implica moviment, text i música.

Performance art from the interpretation of Plato’s «symposium» text. Through the speeches that expose six people during a banquet (Symposion) Greek thinker develops the idea of love and how it relates to man and beauty.
A interdisciplinary spectacle which involves movement, text and music.

Geometres Mireia Andreu