Tot és Aigua

All things are water

Mireia Andreu
Directora – Stage Director

Cecília Aymí
Soprano

Joan Bagès
Music

Jaume Martínez
Visuals

Duració
1h

Producció
A Cel Obert Festival

Performances
A Cel Obert Festival 2014

Sem fa estrany créixer en un moment en què els instints són cancel·lats per la paraula i el raonament. Sento parlar de progrés i llibertat i cada dia em sembla perdre una part de mi i em costa més moure'm.Confesso que m'agrada l'animal de l'home: quan sua quan sent plaer quan es retorça sobre si mateix quan menja i quan es folla quan lluita fins i tot quan exhala l'últim alè.Tot és aigua és un espectacle amb dos personatges que porten els seus instints al límit i s'enfonsen en l'eufòria, l'angoixa i el dolor, l'odi i la complicitat, en la vida i la mort.Representació teatral per a una actriu (intèrpret), cantant (soprano), música electrònica i visuals en temps real.

I find it odd to grow at a time when the instincts are canceled by the word and reasoning. I hear talk about progress and freedom and every day I feel losing a part of me and it's harder to move myself.I confess that I like the animal of man: when he sweats when he feels pleasure when he twists on itself when he eats and when he fucks when he fights even when he exhales his last breath.«Everything is water» is a show with two characters who drift their instincts to the limit and sink into the euphoria, the anxiety and pain, hatred and complicity, in life and death.Theatrical performance for an actress (Performer), singer (soprano), electronic music and visuals in real time.

Tot és aigua